Utskrift från gbg.yimby.se
....

Torsdagstips

Lite tips på intressanta saker som händer imorgon, torsdag 22 april: 


"Framtidens stadsmiljöer - för vem och på vilka villkor?"

Medverkar gör bland annat Johannes Åsberg från Yimby Göteborg. Kl 15.00-17.00 på Stadsmuseet, Wallenstamsalen. En del av Vetenskapsfestivalen.
Stadsvandringen "Centrala Hisingen - övergivna platser i förvandling"

Jan Jörnmark leder en stadsvandring i en stadsdel i förändring. Arrangör är ABF. Samling på Kvilletorget kl 18.00
Till sist en bild från gårdagens paneldiskussion på Chalmers där Daniel från Yimby deltog. Samtalet handlade om boendesituationen för unga och hur man ska gå till väga för att lösa problemen. Detta är även ämnet för den stora tävlingen för arkitektstuderande, Hemuppgiften.


Boka förresten in torsdag 29 april i era kalendrar. Då planerar vi en älvstadsvandring där vi kommer att ta en närmare titt på våra älvstränder.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6713 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter