Utskrift från gbg.yimby.se
....

Utdelning av Yimbypriset 2013

Som bekant är årets Yimbypristagare Håkan Cullberg och Tomas Lundberg, som framröstats som vinnare för sitt engagerade och inspirerande arbete med visionen om tät blandstad i Frihamnen. Förra söndagen var det så dags för prisutdelning på Gustav Adolfs torg, där Håkan Cullberg fick ta emot sitt diplom. Tomas Lundberg kunde tyvärr inte medverka utan får sitt diplom vid senare tillfälle.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Framtidens FrihamnenFrihamnen är en centralpunkt i Göteborgs stadsplaneringsdebatt. Det är inte så konstigt. Området är ett nav för hela staden genom att det är den enda centrala länken till Hisingen, sedan den gamla Hisingsbron revs i slutet av 1960-talet. Och på Hisingen bor som bekant en fjärdedel av stadens invånare, nära 140.000 människor. Man får ofta höra att Hisingen är Sveriges fjärde största ö. Däremot får man sällan höra att om Hisingen skulle räknas som en egen tätort skulle det vara den femte största i Sverige, bara några tusen invånare efter Uppsala. Det är följaktligen oerhört viktigt hur kopplingen mellan Hisingen och resten av Göteborg utvecklas.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Viking Green City uppmärksammas

Projektet Viking Green City har väckt mycket uppmärksamhet, nu senast under SVR:s samhällsbyggnadsdagar. Vi bad arkitekten Håkan Cullberg att berätta om presentationen.


Tomas Lundberg och jag presenterade vårt visions- och stadsplaneförslag för bl.a. civil- och bostadsministern Stefan Attefall på Chalmers den 27 september på SVR-dagarna om samhällsbyggande i världsklass.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Film från Älvrummet: Inspel om Viking Green City

För den som missade presentationen av visionen Viking Green City under sopplunchen i Älvrummet den 28 oktober, så finns det nu en Youtube-video från presentationen. I videoon ses Tomas Lundberg och Håkan Cullberg berätta om projektet och visionen, och vi får även se en del fina bilder. Yimby är naturligtvis mycket positiva till en tät och blandad bebyggelse i Frihamnen, och har tidigare kommenterat Viking Green City här.

Det Nya Göteborg - Viking Green CityArkitekten Håkan Cullbergs vision för Frihamnen, Viking Green City, har väckt en hel del uppmärksamhet sedan det presenterades. Nu är det dags för en närmare titt på planerna. Torsdag 28 oktober kl 11:45 gör Cullberg ett inspel på Älvrummet. Det är gratis och öppet för alla men kom i tid för det lär bli knökat.

Såhär säger Cullberg själv om tankarna bakom projektet:

Tomas Lundberg och jag kommer att berätta om hur vi ser på hur Frihamnen kan utvecklas för att bli den täta, höga, gröna, hållbara och spännande blandstad som erfordras för att den skall bli en ny del av Göteborgs Citykärna. Vi kommer att visa hur vi ser på kvarterstruktur och hur en stad kan gestaltas i sin helhet så som vi visade på i de tidigare presenterade visionsbilderna från den 12 april i år.

Presentationen kommer även att tydliggöra hur Bananpiren med Vikingakuben kommer att kunna bli navet i Det nya Göteborg, liggande i mitten av det gamla och nya Göteborg. Syftet med hela visionen är att skapa framtidstro och stolthet för vår stad.


Yimby Göteborg skrev också nyligen om Frihamnens potential.

Viking Green CityIdag
presenterades projektet Viking Green City av arkitekten Håkan Cullberg och representanter från moderaterna och centerpartiet. Viking Green City är en spännande vision för utbyggnad av Frihamnen. Cullberg vill se en hög exploatering av Frihamnen med många höga hus, ca 15000 boende och 35000 arbetsplatser.På nuvarande Bananpiren anläggs en stor park med viss japansk inspiration och längst ut på piren placeras en ikonbyggnad, ett nytt landmärke för Göteborg. En sju våningar hög kub som pryds av ett smäckert vikingainspirerat mönster.Under pressvisningen undrade en luttrad Gert Gelotte varför man trodde att man skulle lyckas genomföra det här projektet när Wingårdh misslyckades att få igenom sitt förslag för Heden. Enligt moderaternas representant, kommunalrådet Agneta Granberg, ser dock möjligheterna mycket bättre ut på Frihamnen eftersom det inte rör sig om en lika "helig" plats som Heden. Med detta förslag ville man öppna för en "fri debatt" om Frihamnens framtid.

Det behövs onekligen. Under mycket lång tid har man byggt glest och oinspirerat och hela tiden använt Frihamnen som ursäkt: "Ja, det här blev lågt och trist men vänta bara, när vi bygger Frihamnen, då blir det högt och spännande". Nu är det bli upp till bevis. Det är dags att bygga riktigt tät blandstad i Göteborg, som bl.a. Centerns Rickard Nordin påpekar på sin blogg.

Vikingakuben har redan fått en stödgrupp på Facebook - klicka här för att gå med...

Gå in på vårt forum och delta i diskussionerna om hur Frihamnen ska utvecklas.

Lyssna på intervju med Håkan Cullberg


Se TV4:s inslag om Viking Green City

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6729 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter