Utskrift från gbg.yimby.se
....

Framtid för Göteborg

Volvos varsel sätter som sagt fokus på infrastrukturfrågorna. Som Fredrik Tenfält på GP mycket träffande skriver är Göteborg med sitt exportberoende näringsliv extra känsligt för konjunktursvängningar, Göteborg måste växa och utvecklas för att inte tappa konkurrenskraft internationellt. Som bl.a. Business Region Göteborg framhållit krävs det två saker för detta: Att stadskärnan växer och förtätas (vilket är på gång) och att infrastrukturen förstärks avsevärt (vilket inte verkar vara på gång).

Om Göteborgsregionen dessutom ska kunna växa och utvecklas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt handlar det i första hand om en betydligt större kapacitet för järnvägen. Om vi bygger en utvidgad regionkärna på inpendling med bil kommer centrala Göteborg att bli en asfaltsöken och regionen som helhet att svämma över av asfaltsspaghetti. Då bygger vi oss in i en Los Angeles-liknande situation. Det är oacceptabelt. Men ska vi undvika att folk tar bilen så måste vi också ställa om vårt byggande från bilstad till blandstad. Ju fler sprawl-områden som inte är självförsörjande med grundläggande nyttigheter, desto fler bilar på vägarna. Bor man inne i stan ska man inte ens behöva ha bil.

Trängseln på vägarna gör att VGR nu har börjat intressera sig för älvtransporter:

– Vi vill försöka öka trafiken på älven och samtidigt få klimatvinster med överflyttning av gods från främst vägar till båt. Minskade utsläpp av bland annat koldioxid kan åstadkommas genom att fartyg byter drivmedel från bunkerolja till flytande naturgas, säger Anders Carlberg med ansvar för maritim strategi och maritima utvecklingsfrågor vid regionkansliets näringslivsenhet.

– Visst sjutton går det att öka älvtrafiken. Om vi tar Rotterdam som exempel så går hälften av godset via omlastningar vidare vattenvägen. Överfört till lokala förhållanden i Göteborgs hamn skulle det motsvara 15 miljoner ton per år fyra gånger dagens mängd, säger Bertil Arvidsson (tidigare miljöchef vid Sveriges Redareförening).

Frågan är hur detta går ihop med behovet av nya och framförallt låga älvförbindelser. Svaret är just omlastning. Med låga älvgående pråmar försvinner hela problemet med höjdkonflikter, vi kan både äta kakan och ha den kvar. Många låga broar över Göta Älv, som knyter samman och förtätar staden, en levande hamn och en avlastning av biltransporterna. Det är bara att sätta igång. När får vi se en Erasmusbrug som i Rotterdam över älven?Relaterat: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, YimbyGBG1, YimbyGBG2, YimbyGBG3

Annat läsvärt: DN: Göteborg får nu 3D-kartor. För oss som snöat in på stadsplanering är detta en fantastiskt nyhet. SvD: NSF, HSB och Riksbyggen går idag ut och kräver klimatskatt på bostäder.

Skugga över GöteborgIdag presenterade Göran Johansson (s), regionrådet Kent Johansson (c) och borgarrådet Ulla Hamilton (m) krav på kraftfulla infrastruktursatsningar i Göteborg och Stockholm.

"Bättre infrastruktur kring de båda städerna skulle ge en bättre fungerande arbetsmarknad. Resultat - Sveriges BNP skulle stärkas med mellan 150 och 190 miljarder kronor år 2020.
- Det krävs satsningar på cirka 200 miljarder kronor för en ny infrastruktur i Stockholms- och Göteborgsregionerna, säger Ulla Hamilton, miljö- och fastighetsborgarråd i Stockholm.
- Investeringarna skulle betala sig snabbt, tillägger hon.
I Stockholm och Göteborg har det praktiskt taget inte genomförts några som helst satsningar på årtionden hävdar de båda städernas politiska företrädare.
Sverige ligger efter med infrastrukturinvesteringar vid en internationell jämförelse.
- Våra storstadsregioner, Stockholm och Göteborg, har förutsättningar att växa och generera inkomster för hela landet, säger Göran Johansson.
Med den här rapporten vill man göra regeringen uppmärksam på 'det kritiska läget i storstädernas transportsystem'.
- Regeringen måste göra extra satsningar på infrastrukturen för att säkra välfärden, säger regionrådet Kent Johansson.- Vi måste ändra på det rådande synsättet, att se satsningar på infrastruktur som kostnader, säger han."

Tajmningen kunde varit bättre, Volvos varsel på över 1000 personer lägger förstås en enorm medieskugga över utspelet. Det är synd, för Volvos varsel gör bara kravet på infrastruktursatsningar ännu mer angeläget. Ska Göteborg kunna fortsätta utvecklas som stad och regionkärna, även när Volvo vacklar, är det absolut nödvändigt med rejält förbättrade infrastruktursystem. Särskilt viktiga är då förstås järnvägsförbindelserna, där vi ligger decennier efter övriga Europa. Frågan är om vi kan vänta på regeringens infrastrukturproposition i höst. Ett tydligt besked vore önskvärt omgående.

Relaterat: GP SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 M1 M2 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 AB8
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.