Utskrift från gbg.yimby.se
....

Varumärket Avenyn

GP rapporterar om en c-uppsats i företagsekonomi, "Avenyn - en studie om hur varumärket Avenyn kan positioneras", skriven av Ida Gustafsson och Elisabet Ehn. Uppsatsen är intressant läsning även om man saknar ett spatialt perspektiv, lite rumssyntax-analys hade inte skadat. Särskilt roliga är intervjuerna med de olika intressenterna runt Avenyn: SBK, Wallenstam, GBG & Co etc. Ett återkommande krav bland alla som intervjuas är en omläggning av spårvagnstrafiken mellan Valand och Engelbrektsgatan till Södra Vägen. SBK ska ju presentera ett förslag för Avenyn/Heden i höst, vi får se om det är med då.

Ett förslag som förmodligen (och förhoppningsvis) inte är med är Ossian Stiernstrands idé att glasa in Avenyn. Stiernstrand, som är utvecklingschef på GBG&Co, har i och för sig säkert rätt i att det skulle förhindra väderstörningar men frågan är om det skulle stärka Avenyn som varumärke...

Läs artikel i GP

Läs uppsatsen som PDF
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan