Utskrift från gbg.yimby.se
....

Studiebesök hos byggemenskapen Kumlet, BrännöDen 5-6 april hölls Föreningen för Byggemenskapers årsmöte i Göteborg, och platsen för detta var biograf Aftonstjärnan på Lindholmen. Under söndagen anordnades även ett studiebesök hos Brf Kumlet ute på Brännö. Den består av två huskroppar med totalt åtta lägenheter uppförda som en byggemenskap. Det är ett på många sätt spännande projekt, och det har varit en lång och mödosam process innan lägenheterna stod inflyttningsklara under våren 2013.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Boktips: Kära Lindholmen - från slumkvarter till riksintresse

Extra! Stadsvandring: Sannegårdshamnen via Kyrkbyn och Eriksberg. På söndag 1/9 betar vi av ännu bit av Norra Älvstranden. Utgångspunkten den här gången är Sannegårdshamnen, och vi kommer bland annat titta på kopplingen (eller kanske bristen på?) mellan det som byggs längs älven och den äldre bebyggelsen inåt land.

När: På söndag 1/9 kl 15:00 (vandringen förväntas ta omkring två timmar)
Var: Vid trädäcket längst in i Sannegårdshamnen
Hur: 16-bussen, Älvsnabben eller valfritt transportmedel ...

Vandringen är som vanligt kostnadsfri och öppen för allaSommaren 2012 anordnade Yimby Göteborg en stadsvandring på Lindholmen och Slottsberget. Något vi inte hade räknat med var att Maria Berggren skulle dyka upp med lösblad ur sin då ännu otryckta bok - och erbjuda oss en guidad visning av stadsdelen! Det blev på många sätt en fantastisk vandring, och jag lovade mig själv att införskaffa boken så fort den kom ut. Men det är inte förrän nu i sommar som jag tagit mig tid att läsa igenom den ...

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yimbyträff III

I söndags var det dags igen för en av YimbyGBG:s återkommande stadsvandringar. Den här gången samlades vi på det jättelika stadsutvecklingsområdet Heden/Avenyn. Stadsbyggnadskontoret har lagt ett mycket löst programförslag för området och allmänhetens synpunkter ska vara inne före den 24 februari. YimbyGBG kommer naturligtvis att lämna in ett fantastiskt förslag. Elva glada yimbys hade slutit upp för att reflektera och utbyta åsikter. Efter att vi hade satt på oss de fina YimbyGBG-knappar som Jesper gjort började vi promenera.YimbyGBG vid Södra Vägen

Det rådde en stor enighet om att Heden behöver starkare stråk och ett mer markerat gaturum utmed omgivande gator. Idag har Heden en yttre barriär av parkeringar och tillfälliga tillbyggnader som skär av park- och idrottsmarken från den omkringliggande staden.Engelbrektsgatan med new and improved Opalen i bakgrundenP-platser längs Engelbrektsgatan

Det finns mötande tvärgator som man kan ansluta till om man bygger nytt utmed Engelbrektsgatan.Wadmansgatan

Det provisoriska bygget Hotell Liseberg i Hedens sydöstra hörn tar upp en ansenlig markyta med en provocerande låg exploateringsgrad. Hotellet med omgivning har faktiskt ockuperat en areal större än den enorma p-platsen i Hedens nordvästra hörn.Hotell Liseberg

Även här var gruppen enig, ingen ville ha kvar nuvarande Hotell Liseberg. Hotellet kan flyttas och få nya lokaler med ett mer effektivt markutnyttjande. Varför inte en högre byggnad mot gatan som korresponderar med Opalen? Det hotellet har verkligen fått ett lyft med de extra våningar som byggts på. Det finns nu goda chanser att utveckla och förstärka stråket mellan Avenyn och Skånegatan. Den nuvarande utformningen av sträckan mellan Sten Sturegatan och Skånegatan har utvecklingspotential. Istället för servicegata och p-platser skulle man kunna skapa en platsbildning och ha ett mer publikt och utåtriktat innehåll i bottenvåningens lokaler.Engelbrektsgatan mot Bergakungen

Även Sten Sturegatan har stor potential att utvecklas till en levande blandstadsgata, om man bygger vidare på de täta stadskvarteren mot Scandinavium/Svenska Mässan.Sten Sturegatan mot söder

Oavsett vad man tycker om utformningen av EM-kvarteret i korsningen Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan så finns det i alla fall lokaler i bottenvåningen och följaktligen goda utvecklingsmöjligheter.Sten Sturegatan mot norr

Det finns också tvärgator att ansluta till för att skapa ökad rörlighet i god rumssyntax-anda, även om man tyvärr har kapat en del av dem. Hallandsgatan t.ex. har blivit överbyggd men leder faktiskt fortfarande till Skånegatan, för den som cyklar eller går.Hallandsgatan

Även vad gäller Bohusgatans framtid verkade gruppen enig. Spårvagnen från Vasagatan bör fortsätta över Heden och gå längs Bohusgatan för att anknyta till Skånegatan. Här finns naturligtvis fantastiska möjligheter att skapa ett levande och urbant stråk om man bara har ett minimum av insiktfull planering.Bohusgatan mot Nya Ullevi


Stureplatsen vid Hedens nordöstra hörn är också i behov av en upprustning. Plockar man bort bensinstationen kan detta bli en riktig vacker plats. Närheten till Gamla Ullevi borde också kunna gå att utnyttja bättre. Heden är överhuvudtaget ett möjligt stråk-galore. Med en distinkt urban inramning skulle många isolerade delar av centrala Göteborg kunna knytas ihop.Stureplatsen med Gamla Ullevi i bakgrunden

Även Parkgatan är värd ett bättre öde. Kanske några snygga p-hus (jo, de finns) med lokaler i bottenvåningen? Vi diskuterade parkeringsfrågan och avvägningen mellan tillgänglighet för människor utanför staden och ambitionen att på sikt avveckla massbilismen som transportsystem. En idé som framfördes var utbyggnad av attraktiv pendelparkering vid perifera kollektivtrafiklägen, för att minimera ytkrävande bilism i innerstaden.Parkgatan mot Stureplatsen

Trafikplanerarna bland oss hade en liten diskussion om man skulle kunna göra något annat med den nordvästra spetsen av Heden, där det idag är bussuppställning. Man kom fram till att det borde gå att hitta en alternativ plats i ett mer perifert läge i staden, vilket skulle frigöra denna mark för exploatering. Kanske en riktig skyskrapa, som en pendang till Opalen och Gothia Towers? Underjordisk parkering skulle förmodligen bli mycket dyrt men inget hindrar ju att ett antal våningar i en framtida skyskrapa viks åt parkering.Bussuppställning med Exercishuset i bakgrundenBussuppställning mot korsningen Södra vägen/Storgatan

Nu är det ju inte bara Heden som ingår i det nya programmet, utan även Avenyn. Här är planförslaget något mer specifikt. Det verkar inte vara aktuellt att flytta spårvagnen till Södra vägen i nuläget, men man framhåller spårtrafiken som något negativt. Det är en åsikt som inte fick stöd i vårt sällskap, snarare tvärtom. En flytt till Södra vägen skulle dock vara klok ur ett rent trafiktekniskt perspektiv.

Stadsbyggnadskontoret föreslår också att sidogatorna till Avenyn omvandlas till gångfartsgator och görs mer tillgängliga och attraktiva. Det tyckte gruppen var en bra idé. I det sammanhanget är det viktigt att tänka på integrationen med Heden-området. Tvärgatorna, som idag är avklippta mot Heden, har stor urban potential om de länkas samman i ett vidare gatunät.Storgatan klipps av mot Heden

Vi diskuterade hur man skulle kunna utveckla Avenyn, några idéer som bollades var snyggare trottoarbeläggning, rensning av i härvan av armaturer och reklamskåp, uppfräschning av fasader och eventuell påbyggnad med bostäder på en del hus.

Efter en tur på Avenyn gick vi till Ljunggrens för en kopp kaffe. Men där var det fullt, så då gick vi till Evas Paley. Men där var det också fullt, så då gick vi till Teatercaféet. Men det fanns inte kvar så då gick vi till Franska bageriet, som var fullt sånär som på 11 lediga platser. Med lite hjälp från stadsplaneringsgudarna så fick vi alltså en kopp kaffe och kunde fortsätta våra diskussioner. Ryktet om Avenyns kommersiella död verkar följaktligen något överdrivet. Det ska vi nog vara tacksamma för. Som bekant vill ju Göteborg&Co sätta glastak på Avenyn och göra om det till shoppinggalleria. Men det verkar alltså inte behövas som tur är...

Tack till alla trevliga människor som mötte upp! Nu fortsätter YimbyGBG sin planering på forumet, gå gärna in där och var med att ta fram ett snillrikt yttrande. Alla som älskar grupparbete (jo, de finns) - det är bara att hugga i!

Foton: Daniel och Jesper

ÅrsredovisningSnart börjar det nya året och då är det dags att sammanfatta det gamla. Sedan vi startade i början av juni har vi blivit närmare 300 medlemmar. Vi har haft runt 30.000 besökare på hemsidan och publicerat sammanlagt 120 inlägg. De tio mest lästa var:
 
1. Friggagatan nimbyiserad - igen
2. Östra Kvillebäcken presenteras
3. Posthushotellet
4. Byggnadsnämndens svar
5. Bygg urbant och klimatsmart
6. Nya Norra Guldheden
7. Framtidsplaner för Södra Gårda
8. Stadens historia: Gatuplanet
9. Krönika: Bygg högt!
10. Miljöpartiets svar

Vi har synts i GP, NyTid, Göteborgs Fria Tidning och TV4 Göteborg. Två stadsvandringar har genomförts, den första på Norra Älvstranden då sex personer deltog och den andra i Södra Gårda då hela sexton personer var med.

Vi har lämnat in sju yttranden över förslag till planer:

Östra Kvillebäcken
Översiktsplan för Göteborg
Marconigatan
Sannegårdens centrum
Centralposthuset
Åby Stallbacke
Mölndals centrum

Av dessa är det hittills bara Östra Kvillebäcken som gått vidare i planprocessen. Där har Stadsbyggnadskontoret lyssnat på våra förslag och till viss del gått oss till mötes. Planen är nu kompletterad med fler lokaler och en tydligare kvartersstruktur.

Det känns som om vi lagt en god grund för ett fortsatt arbete med att förbättra stadsplaneringen i Göteborg. Under 2009 ska vi försöka förstärka vår mediaexponering och fördjupa våra kontakter med politiker och planerare. Det är också viktigt att vårt medlemsantal fortsätter växa - fler medlemmar betyder fler kloka tankar och synpunkter och ett större och bredare engagemang.

YimbyGBG är ett renodlat medborgarinitiativ utan politiska eller ekonomiska kopplingar, det enda som driver nätverket är medlemmarnas intresse. Alla som vill vara med och hjälpa till är därför hjärtligt välkomna. Det finns massor med saker man kan göra - du kan skriva inlägg till hemsidan, insändare till media, skriva till politiker eller journalister eller bara bidra med tankar och synpunkter i diskussionerna på hemsidan. Tipsa gärna folk om YimbyGBG - via epost eller på Facebook - ju fler kockar desto bättre soppa!

Avslutningsvis ett stort tack till Anders Gardebring, mr Yimby himself, som ger oss webbutrymme och fixar allt tekniskt - utan honom hade det inte hänt något alls.

Göteborg har blivit en lite bättre stad tack vare vårt arbete under 2008, låt oss försöka göra den ännu lite bättre under 2009!

Gott Nytt År!

Stadsvandring i Södra GårdaPå söndag 7 december kl 13 är det dags för stadsvandring med YimbyGBG igen. Vi kommer att samlas utanför Lisebergs station och sedan promenera runt i området, samla intryck och diskutera. Vi har också blivit lovade en titt in på innergården i ett av de få kvarvarande landshövdingehusen. Vårt främsta fokus är den detaljplan som är ute på samråd just nu, där det bland annat föreslås att en stor del av den äldre bebyggelsen ska ersättas med parkeringsgarage. YimbyGBG har tillsatt en arbetsgrupp för att lämna yttrande över detaljplanen och förhoppningsvis komma med bättre idéer om hur området kan utvecklas. Alla medlemmar i YimbyGBG är välkomna att delta i det arbetet - länk till arbetsgruppen för Södra Gårda.

Läs mer om det aktuella programmet för Södra Gårda.

Vi ses på söndag!

YimbyGBG hos White

YimbyGBG var i fredags inbjudna till White Arkitekter för att tala på deras lunchföreläsning. Intresset var stort och omkring 50 medarbetare från White hade bänkat sig för att höra oss presentera tankarna bakom YimbyGBG.En fråga som kom upp var varför det så sällan syns riktig blandstad i nya planer trots att blandstad är ett tydligt mål i översiktsplanen. Vi tog upp Östra Kvillebäcken som ett litet steg i rätt riktning vad gäller bra stadsplaneringen i aktuella planer. Där pekade vi även på att YimbyGBG genom sitt yttrande lyckats påverka så att det skapades fler lokaler i bottenvåningarna. Vi visade även upp bildexempel på mer eller mindre lyckade försök att bygga blandstad i olika städer i världen. Vi tog också upp de stadsvandringar som vi har haft och planerar att ha i framtiden.Många medabeterare på White framhöll att de inte sitter på den största makten vad gäller stadsplanering, vilket en del tror. De uttryckte även ett missnöje med lagstiftningen som gör det möjligt för personer (nimbys) att överklaga och försena en byggprocess under mycket lång tid. De hade även önskemål om att YimbyGBG skulle lobba för en ändring av just det.

Yimbyträff I

Sammanlagt sex personer hade samlats igår för att delta i YimbyGBG:s första stadsvandring. Vi började vid Sannegårdhamnen, där vi funderade över och diskuterade det nya centrum som är planerat och som vi skrivit yttrande om tidigare. Vädret var klart och friskt (det blev lite väl friskt när solen började gå ned). Vi promenerade längs med den västra sidan av Sannegårdshamnen, som har betydligt mer funktionsblandning än den östra sidan.Vid den lilla grusbelagda torgbildningen kunde vi räkna till inte mindre än fyra lokaler, vilket verkligen överträffade våra förväntningar. Så många fler lokaler fanns tyvärr inte i området. Å andra sidan är man välförsedda med hårdgjorda gårdsmiljöer.Vi fortsatte in längs sidogatorna, där vi också smög in på en pågående lägenhetsvisning. Sedan fortsatte vi över till nästa bostadsområde, där man skapat en sorts torgbildning.Till vänster finns äldre bebyggelse med småskalig verksamhet, inklusive en pizzeria. Till höger radhus. Höghuset hade lokaler men dessvärre bara på den bortre sidan. Även här var det gott om hårdgjorda miljöer. Det verkar överlag vara populärt med grusbelagda torg på Norra Älvstranden, ett veritabelt paradis för boule-fantasterna (förutsatt att man hittar någon att spela med).

Till sin glädje upptäckte Olle en av sina legendariska "menlösa gräsmattor", inte ens hunden får som synes någon glädje av denna remsa.Funktionen bakom gräs- och buskremsorna är väl främst att se till att passerande inte kommer för nära fönstren till de som bor på bottenvåningen. Hade man istället lagt lokaler på gatuplan hade man undvikit det problemet. Här ser ni mig när jag står och funderar på just det.Norra Älvstranden har dock sina ljusglimtar, de här asymmetriska och polykroma balkongerna i holländsk stil till exempel.Vi passerade också Eriksbergs kajpromenad, som fungerar riktigt bra. Här har man verkligen lyckats, blandningen av gammal och ny bebyggelse, verksamheter etc. Vi passade på att ta en varm kopp kaffe, diskuterade stadsplanering (surprise, surprise) och fortsatte sedan österut till Stapelbädden.

Vi hade två fotografer med oss på turen, här har Jesper fångat Daniel i aktion. Vi vill ha de där bilderna Daniel... ;)Den märkliga gång- och cykeltrappan mellan Stapelbädden och Platån fick inte godkänt av panelen.Trädgårdsmästaren i gruppen kunde avslöja att de enorma impedimenten runt trappan var planterade med bok. Förmodligen skulle man hålla "bokskogen" en halvmeter hög. Det var alltså en framtida slybarriär vi bevittnade. Vi diskuterade alternativa lösningar. Hade man kunnat skapa en längre sluttning istället, eller kanske byggt hus i plankorsningen?

Vi promenerade avslutningsvis runt uppe på Platån, där de nya kvarteren växer fram. Radhusen på bilden får snart fler grannar.Mörkret föll snabbt och det var dags att bege sig hem. Vi var överens om att det varit en givande utflykt och diskuterade framtida stadsvandringar. Cyklisterna (Erik, Olle och jag) lämnade sedan med dåligt samvete de övriga vid en vindpinad busshållplats. Förhoppningsvis kom de hem till slut. På återseende!

YimbyGBG i Göteborgs Fria Tidning

Göteborgs Fria Tidning publicerade i helgen en artikel om YimbyGBG, där jag medverkar i en intervju. Det är en relativt saklig artikel som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver utgångspunkten för nätverkets arbete:

"Nätverket Yimby Göteborg drog igång i juni och med parollen – för att vi älskar Göteborg – ska de väcka uppmärksamhet kring frågorna om hur framtidens Göteborg ska se ut. Visionen är en tät, integrerad blandstad med en levande stadsmiljö. De vill komma ifrån glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning.

– Vi kan inte nöja oss och vi behöver inte ha det så här, säger Johannes Åsberg. Det går att ändra på saker.

Yimby är till för alla som vill förändra staden. Det står för ”yes in my backyard”, alltså en positiv syn på förtätning i närområdet. Funktionen med forumet är att man ska kunna debattera, diskutera och skriva yttranden till olika detaljplaner. Genom gammal hederlig opinionsbildning vill Yimby och Johannes Åsberg få vanliga medborgare att ställa krav på sitt närområde. Då kan man verkligen påverka politikerna menar han.

– Frågor som politiker bryr sig om är de frågor där medborgarna gör sin röst hörd. Får man upp det på bordet kan det börja hända grejer."

Läs hela artikeln här...
«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.